Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος από την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή έπειτα από ενημέρωση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, το κόστος των μεταφορικών και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων δεν είναι δυνατή.
 • Η επιστροφή του προς επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του.
 • Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία και η εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντος ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει για το πρόβλημα/παράπονό του το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του SPECIALSTORE.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής διενεργείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς.
 • Οι επιστροφές χρημάτων ολοκληρώνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη ο οποίος έχει δηλώσει προηγουμένως εντύπως. Σε περιπτώσεις πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή PayPal λογαριασμού η επιστροφή ολοκληρώνεται αντίστοιχα με ακύρωση της συναλλαγής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω της υπηρεσίας της αντικαταβολής.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, το κόστος των μεταφορικών και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή προϊόντος λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει απαραίτητο εξάρτημα για τη λειτουργία του προϊόντος ή την συναρμολόγηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στο ενδεχόμενο έλλειψης εξαρτήματος αποστέλλεται αυτό στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφή προϊόντων, δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο σε άριστη κατάσταση.
 • Για την επιστροφή του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνεται ο πελάτης. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα (για το προϊόν) που εισέπραξε μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής.
 • Οι επιστροφές χρημάτων ολοκληρώνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη ο οποίος έχει δηλώσει προηγουμένως εντύπως. Σε περιπτώσεις πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή PayPal λογαριασμού η επιστροφή ολοκληρώνεται αντίστοιχα με ακύρωση της συναλλαγής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω της υπηρεσίας της αντικαταβολής.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση αυτή, θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται για κάθε προϊόν από την κατασκευάστρια εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και χρησιμοποιηθεί το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/και χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία (συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, το κόστος των μεταφορικών και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Διαδικασία επιστροφής προϊόντος

Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το δέμα του μέσω της συνεργαζόμενης ταχυμεταφορικής (courier) ακολουθώντας τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Φροντίζετε για την ασφαλή αποστολή του προϊόντος. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την μεταφορά.
 2. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει ένα σημείωμα με τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία σας.
 3. Ενημερώνετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@specialstore.gr.
 4. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
 5. Θα ενημερωθείτε από τον αρμόδιο υπάλληλο για τα περαιτέρω.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, δεν θα γίνεται δεκτό και συνεπώς θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών παραμένει πάντα στη διάθεσή σας μέσω email στο info@specialstore.gr και στο τηλέφωνο 210-9969303 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00–18:00.